Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro/Uppdragsprojekt 5

Läro/Uppdragsprojekt 5

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU5
Namn: Läro/Uppdragsprojekt 5
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 13    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan motivera sina konstnärliga val
- Förstår hur teaterns olika tecken stöder varandra
- Kan tillämpa sina kunskaper praktiskt och teoretiskt inom ramen av ett teaterprojekt
- Kan marknadsföra ett projekt
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen