Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 4 » Scenframställning 4

Scenframställning 4

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU41
Namn: Scenframställning 4
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan utveckla ett konstnärligt projekt utgående från pedagogiska målsättningar
- Kan genomföra en TIU-föreställning enligt devising-metod
- Kan förena teaterkonst med dramapedagogik inom ramen av ett projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen