Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 4 » Dramapedagogik 4 TIU

Dramapedagogik 4 TIU

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU71
Namn: Dramapedagogik 4 TIU
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Förstår grundläggande tankesätt i TIU metoden(teater i undervisningen)
- Kan utveckla och genomföra ett konstnärligt- pedagogiskt projekt på basen av dramapedagogiska genrer och arbetssätt i form av en TIU-föreställning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen