Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 4 » Dramapedagogik 3, Historia och teori

Dramapedagogik 3, Historia och teori

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU052
Namn: Dramapedagogik 3, Historia och teori
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kunskap i dramapedagogisk teori och historia
- Känner till dramapedagogiska strömningar och begrepp
- Har utvecklat förståelse för dramapedagogikens betydelse från det postmoderna till det globala samhället
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen