Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 3 » Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetsprinciper

Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetsprinciper

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU21
Namn: Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetsprinciper
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner
- Kan använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp
- Har kunskap om dramaturgiskt tänkande i dramaförlopp
- Kan planera och utarbeta en föreställning på basen av genren
"idé till föreställning"
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen