Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 3

Läro-/uppdragsprojekt 3

Utförandeplaner
Kod: SC10LU2
Namn: Läro-/uppdragsprojekt 3
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan genomföra dramapedagogiska processer
- Kan utföra pedagogiskt grupparbete på konstnärlig bas
- Känner till den dramapedagogiska traditionen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen