Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 2 » Scenframställning 2

Scenframställning 2

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU34
Namn: Scenframställning 2
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har fördjupat förmågan till scenisk gestaltning
- Förstår en teaterföreställning som en helhetsprodukt av olika tecken som ger varandra mervärde
- Har kunskap om alla funktioner som ingår i en teaterproduktion
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen