Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 2 » Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU31
Namn: Hållbar utveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:


Förstår förhållandet mellan samhälle, natur och den egna pedagogiska och konstnärliga verksamheten.

Kan aktivt påverka det kollektiva, kollaborativa arbetet i en hållbar riktning.

Kan kritiskt men konstruktivt granska varierande mänskliga verksamheter.

Kan förklara och genom sin verksamhet belysa, för hållbar utveckling, centrala begrepp, uttryck och handlingar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen