Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 2 » Improvisation 1

Improvisation 1

Utförandeplaner
Kod: SC10LU33
Namn: Improvisation 1
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan såväl praktiskt som teoretiskt grunderna i skådespelarkonst på basen av Stanislavskijmetoden
- Har förvärvat utvecklad iakttagelseförmåga, fantasi, närvaro, koncentration, kontakt, lyhördhet och samspel på scenen
- Känner personliga gestaltningsförmåga och spontanitet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen