Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 2

Läro-/uppdragsprojekt 2

Utförandeplaner
Kod: SC10LU3
Namn: Läro-/uppdragsprojekt 2
SP totalt: 23
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 23    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan, inom ramen för en teaterproduktion riktad till vuxenpublik, använda sig av de kunskaper de tillg- Kan genomföra dramapedagogiska processer
- Kan utföra pedagogiskt grupparbete på konstnärlig bas
- Känner till den dramapedagogiska traditionen gjort under tillhörande kurser
- Kan motivera sina konstnärliga valStuderande:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen