Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 1 » Scenframställning 1

Scenframställning 1

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU13
Namn: Scenframställning 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan använda sig av olika uttrycksmedel vid scenisk gestaltning
- Kan berätta och gestalta en text för barn
- Har förvärvat sig grundkunskaper i hur en teaterproduktion byggs upp
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen