Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 1 » Scenteknik

Scenteknik

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU32
Namn: Scenteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan grunderna i ljus- och ljudsättning
- Kan grunderna i teatersmink
- Kan tillämpa ovannämnda kunskaper inom ramen för aktuell scenfrasmtällning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen