Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 1 » Röst och rörelse

Röst och rörelse

Utförandeplaner
Kod: SCK14LU12
Namn: Röst och rörelse
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kunskap i andningsteknik och avspänning
- Kan analysera den egna rösten
- Förstår hur röst, rörelse och kroppshålnning påverkar varandra
- Kan arbeta självständigt med rösten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen