Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 1

Läro-/uppdragsprojekt 1

Utförandeplaner
Kod: SC10LU1
Namn: Läro-/uppdragsprojekt 1
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 16    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:
- Behärskar via textgestaltning, rörelse och scenisk gestaltning grunden för arbete med teater

- Kan genomföra en produktion med barn som målgrupp
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen