Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Praktik

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 30    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kunskap om branschens arbetsfält
- Fungerar självständigt i olika arbetssituationer
- Förstår hur teori och praktik fungerar i arbetslivet
- Kan utvärdera sina arbetsinsatser
- Har utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogikt arbetssätt
- Har fördjupat sin uppfattning av sambandet mellan konst, kultur och samhälle
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen