Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Grundstudier » Allmänna studier » Företagsamhet

Företagsamhet

Utförandeplaner
Kod: SCK14FE01
Namn: Företagsamhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
- Kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch.
- Har kunskap om produktplacering och marknadsföring inom konst- och kulturfältet.
- Utvecklar ett kunnande inom företagande.
- Utvecklar och breddar sin entreprenöriella attityd.
- Känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet.
- Utvecklar en förståelse för att bygga nätverk.
- Strukturerar nyskapande och kreativa förslag till konst- och kulturverksamheter ur ett nordiskt och internationellt perspektiv.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen