Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Kultur » Utbildning i scenkonst » Grundstudier » Allmänna studier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: SCK14FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 8    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens och kulturens roll i samhället.
- Har bekantat sig med, för branschen relevanta forskningsmetoder och kan tillgodogöra sig relevant yrkeskunskap.
- Formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor.
- Dokumenterar granskar kritiskt metoder och forskningsresultat inom det egna ämnet.
- Lär sig vad som uttrycker god respektive svag argumentering av forskningsresultat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen