Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

 

Engelska

Utförandeplaner
Kod: YH10EN01
Namn: Engelska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- Har kännedom om central terminologi inom sitt egen område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- Förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta vertygen därtill samt
- Är medveten om kulturella skillander i internationella sammanhang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar: Kursen kan genomföras med finska som arbetsspråk.

Kursen kan utgöra del av projekt eller annan kurs.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen