Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

 

Svenska

Utförandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällets krav
- Känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- Är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen