Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Allmänna studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Allmänna studier
SP totalt: 23
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3:     År 4: 14    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen