Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete » Praktik: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete

Praktik: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SS04
Namn: Praktik: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan verka som välfärdsaktör och på ett självständigt och målinriktat sätt utföra arbetsuppgifter inom den offentliga, privata eller ideella verksamhetssektorn
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka funktionsförmågan hos individer
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen