Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete » Socialpedagogisk gerontologi med seniorer och äldre

Socialpedagogisk gerontologi med seniorer och äldre

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SS02
Namn: Socialpedagogisk gerontologi med seniorer och äldre
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om den tredje och fjärde åldern i individens livscykel i mångkulturella miljöer
- Har kunskaper socialpedagogik för den tredje ålder och kan tillvarata de äldres resurser i samhällsinriktat arbete och arbeta för medborgarinflytande
- Har färdigheter att stöda äldre med särbehov i samarbete med anhöriga och professionella inom äldreomsorgen
- Kan tillämpa handledning inom service för seniorer och äldre
- Har färdigheter i utvecklingsinriktat och resursförstärkande arbetssätt i arbetet inom seniorverksamhet och äldre omsorg
- Har kunskaper i kvalitetsarbete inom socialpedagogisk gerontologi
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen