Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete » Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete i mångkulturella miljöer

Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete i mångkulturella miljöer

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SS01
Namn: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete i mångkulturella miljöer
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 8    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har förmåga att kritiskt granska sociala kategoriseringar och identifiera strukturer som skapar ojämlikhet
- Kan identifiera servicebehov hos olika invånargrupper
- Har kunskaper om samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete
- Har en kulturell förståelseram för analys av sociala problem och utanförskap samt har färdigheter att planera och genomföra preventiva insatser och sociala interventioner för olika invånargrupper i lokalsamhället
- Kan använda resursförstärkande metoder för att aktivera invånare i ett lokalsamhälle
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen