Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer » Praktik:Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer

Praktik:Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE05
Namn: Praktik:Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan använda situationsanpassade metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka resiliens hos barn
- Kan arbeta barn- och familjecentrerat bland barn och familjer med särskilda behov
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen