Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer » Resursförstärkande metoder bland barn och familjer

Resursförstärkande metoder bland barn och familjer

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE04
Namn: Resursförstärkande metoder bland barn och familjer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan använda resursförstärkande metoder i socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och tillämpa kreativa och innovativa metoder för att stärka resiliens hos barn
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen