Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer » Barn och familjer med särskilda behov

Barn och familjer med särskilda behov

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE03
Namn: Barn och familjer med särskilda behov
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera barns behov av särskilt stöd i vardagen samt kan tillämpa ett socialpedagogiskt arbetssätt i arbetet bland barn och familjer med särskilda behov
- Kan tillämpa ett mångkulturellt arbetssätt inom småbarnsfostran
- Har färdigheter att arbeta i mångprofessionella nätverk och i samarbete med barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen