Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer » Småbarnsfostran II

Småbarnsfostran II

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE02
Namn: Småbarnsfostran II
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har fördjupade kunskaper i socialpedagogiskt arbete bland barn och kan stöda barns och familjers delaktighet
- Kan samarbeta barndagvård, förskola och skola
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt inom barndagvården
- Har färdigheter i dokumentation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen