Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Professionell utveckling och ledarskap » Arbetsplatsförlagda studier i förmans- och ledarskap

Arbetsplatsförlagda studier i förmans- och ledarskap

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10UL02
Namn: Arbetsplatsförlagda studier i förmans- och ledarskap
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera verksamheters funktion, mål och visioner samt utvecklingsbehov och strategier
- Kan tillämpa arbets- och kollektivavtal och arbetarskyddslagstiftning inom yrkesområdet
- Känner till vad förmanskap, personalförvaltning samt säkerhetsplanering innebär
- Kan använda IT och dokumentationsprogram inom det sociala området
- Kan fungera i ett multiprofessionellt samarbete
- Kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen