Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbete

Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS10
Namn: Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbete
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 16    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Fördjupar sina kunskaper om klienter i behov av social servicehandledning, rehabilitering eller psykosocialt stöd
- Kan göra risk- och resursbedömningar och planera tillsammans med klienter
- Kan använda resursförstärkande metoder med klienter och andra yrkesgrupper
- Utvecklar ett professionellt förhållningssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen