Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » Sysselsättningsstödjande verksamhet

Sysselsättningsstödjande verksamhet

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS09
Namn: Sysselsättningsstödjande verksamhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om arbetslöshet och sociala risker kopplade till arbetslöshet
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande verksamheter
- Kan grunderna i arbetsmarknadshandledning och förmånshandläggning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen