Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » Perspektiv på sociala problem och socialt arbete

Perspektiv på sociala problem och socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS04
Namn: Perspektiv på sociala problem och socialt arbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om sociala problem och socialt arbete
- Kan identifiera och kartlägga sociala problem och utsatthet i klientarbetet
- Känner till den egna yrkesrollens krav och möjligheter inom det sociala arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen