Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » Kulturell mångfald och mångkulturellt arbete

Kulturell mångfald och mångkulturellt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS01
Namn: Kulturell mångfald och mångkulturellt arbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om och förståelse för mänsklig social diversitet och jämställdhet
- Har kunskaper om invandrare och invandringsprocessen
- Kan arbeta inom mångkulturellt klientarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen