Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Socialpedagogisk servicehandledning » Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandling

Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandling

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SH08
Namn: Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan grunderna i omvårdnad
- kan beakta i sitt arbete säkerhetsprinciper och kan förebygga olyckor.
- kan arbeta ergonomiskt
- kan grunderna i läkemedelsbehandling och farmakologi.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen