Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Socialpedagogisk servicehandledning » Socialpedagogikens tillämpningar

Socialpedagogikens tillämpningar

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SH04
Namn: Socialpedagogikens tillämpningar
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om socialpedagogiska verksamhetsprinciper
- Kan tillämpa funktionella metoder i grupp för olika klientgrupper
- Har förmåga att befrämja klienters delaktighet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen