Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer » Praktik: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer

Praktik: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE12
Namn: Praktik: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan fungera professionellt i mötet med barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan identifiera hållbar utveckling i verksamhetsmiljöer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen