Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer » Socialpedagogiskt arbete bland unga

Socialpedagogiskt arbete bland unga

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE10
Namn: Socialpedagogiskt arbete bland unga
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till livsvillkoren för unga
- Kan tillämpa styrdokumenten inom socialpedagogiskt arbete bland unga
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Kan identifiera ungas resurser och behov av stöd.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen