Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Samhället och professionen » Professionell interaktion

Professionell interaktion

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SP04
Namn: Professionell interaktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper i den professionella interaktionens dimensioner och klientprocessen.
- Utvecklar ett etiskt hållbart förhållningssätt i relation till individ och samhälle
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen