Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Samhället och professionen » Grunder i socialpolitik och social service

Grunder i socialpolitik och social service

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SP02
Namn: Grunder i socialpolitik och social service
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskap om samhällets uppbyggnad och utveckling ur ett socialpolitiskt perspektiv
- Har kunskaper om hur den sociala servicen förverkligas i vardagen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen