Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Samhället och professionen » Service och lagstiftning inom social- och hälsovård

Service och lagstiftning inom social- och hälsovård

Utförandeplaner
Kod: UOSHÅ10SL01
Namn: Service och lagstiftning inom social- och hälsovård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning
- Känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen