Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Samhället och professionen » Det mångprofessionella yrkesområdet

Det mångprofessionella yrkesområdet

Utförandeplaner
Kod: UOSHÅ10MY01
Namn: Det mångprofessionella yrkesområdet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har grundläggande kunskaper om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp
- Har kunskaper i mångprofessionellt samarbete inom branschen
- Känner till yrkesområdets historia och utveckling
- Inser betydelsen av yrkesetiken och känner till grunderna i professionellt förhållningssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen