Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utförandeplaner
Kod:
Namn:
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Forskning och utveckling
- Studerande kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett vetenskapligt sätt presentera, diskutera och granska utvecklingsprojekt.
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studerande kan utföra forsknings- och utvecklingsverksamhet i mångprofessionella team.
Resursförstärkande intervention och aktion
- Studerande kan tillämpa ett resursförstärkande perspektiv på utredning, utveckling och utvärdering av yrkespraxis inom social- och hälsovård.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen