Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete

Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SS
Namn: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 30    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom det sociala området
Kulturell förståelseram
- Studerande förstår olika samfunds verksamhetsförutsättningar och kultur och kan skapa en känsliga av delaktighet
Samhällelig påverkan
- Studerande kan ingå i olika medborgar- och myndighetsnätverk och kan bidra med sitt kunnande
Intervention och aktion
- Studerande kan genom resursförstärkande metoder befrämja individers förmåga att utöva ett fullvärdigt medborgarskap
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen