Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utförandeplaner
Kod:
Namn:
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 5    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen