Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Valfria yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer

Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RF
Namn: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 30    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom det sociala området
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studerande kan verka för barns och familjers bästa i mångprofessionella nätverk
Barn- och familjecentrerat arbetssätt
- Studerande kan utgående från barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
Fostringsgemenskap
- Studerande kan arbeta enligt principerna för fostringsgemenskap bland barn och familjer med särskilda behov
Resursförstärkande metodkunnande
– Studerande kan situationsanpassa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar: Studiehelheten är en del av de valfria yrkesstudierna


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen