Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Socialpedagogisk servicehandledning

Socialpedagogisk servicehandledning

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SH
Namn: Socialpedagogisk servicehandledning
SP totalt: 23
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 23    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Resursförstärkande miljöplanering
- Studerande kan stöda individers nätverk för att främja och upprätthålla funktionsförmåga och arbetar för en tillgänglig och trivsam verksamhetsmiljö
Servicehandledning
- Studerande kan tillämpa servicehandledning i klientprocessen
Handledning
- Studerande har förmåga att handleda individer i olika åldrar och med funktionshinder i vardagen utgående från den socialpedagogiska orienteringsgrunden
Omvårdnad
- Studerande har grundläggande kunskaper i omvårdnad och läkemedelshantering
Kommunikation i klientarbetet
- Studerande har förmåga till situationsanpassad kommunikation i klientarbetet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen