Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer

Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE
Namn: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 24    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Hållbar samhällsplanering
- Studerande kan analysera barns, ungas och familjers verksamhets- och livsmiljöer utgående från ett hållbart perspektiv
Barn- och familjecentrerat arbetssätt
- Studerande kan utgående från social hållbarhet tillämpa barn- och familjeperspektivet inom det sociala servicesystemet
Servicehandledning
- Studerande kan servicehandledning inom det sociala servicesystemet för barn, unga och familjer
Fostringsgemenskap
- Studerande kan arbeta enligt principerna för fostringsgemenskap
Pedagogisk planering
- Studerande kan planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet för barn och unga
Kreativt och kulturellt metodkunnande
– Studerande kan tillämpa kulturella och kreativa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen