Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Samhället och professionen

Samhället och professionen

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SP
Namn: Samhället och professionen
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 21    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Hållbar samhällsvetenskaplig orienteringsgrund
- Studerande har kunskap om samhällets uppbyggnad ur ett sociologiskt och socialpolitiskt perspektiv, samt ser människans livsvillkor i vardagen och har kunskap i socialpedagogikens grunder.
Professionellt klientarbete
- Studerande har kunskap om socionomens yrkesområde och värdegrund och har grundläggande kunskaper i klientprocessen samt i mångprofessionellt arbetssätt.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen