Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Grundstudier » Lärande och kommunikation

Lärande och kommunikation

Utförandeplaner
Kod: SOÅLK
Namn: Lärande och kommunikation
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Lärande
- Studerande har färdigheter att studera på högskolenivå och kan använda sig av tillgängliga läranderesurser
Kommunikation och interaktion
- Studerande har förmåga att söka och förstå information och kunskap på svenska, finska och engelska samt kan tillämpa dessa i det egna yrkesområdet
Hållbar utveckling
- Studerande känner till principerna för hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen