Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning

Utfšrandeplaner
Kod: SK13MF
Namn: Marknadsföring och försäljning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Entreprenörskap
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande förstår innebörden av marknadsföringsbegreppet
• Studerande känner till faktorer som påverkar konsumenters köpbeteende
• Studerande känner till struktur och innehåll i marknadsplaner
• Studerande kan planera, genomföra och analysera olika marknadsföringsåtgärder inom sitt eget yrkesområde
• Studerande känner till grundbegreppen i tjänsteinriktad marknadsföring
• Studerande har fått öva sig i olika tillvägagångssätt att marknadsföra tjänster och service inom eget yrkesområde
• Studerande förstår och har kunskap om försäljningsprocessen samt omgivningens betydelse i försäljningsarbetet
• Studerande känner till grunderna för försäljningsteknik inom produkt- och tjänstemarknadsinriktad verksamhet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen