Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap

Utfšrandeplaner
Kod: UOSHV10OL01
Namn: Organisation och ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet
• Studerande har en inblick i planering och organisering av verksamheten
• Studerande känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen